FFmpeg: 10 commando's voor het bewerken van video's
22 februari 2023 

FFmpeg: 10 commando's voor het bewerken van video's

FFmpeg, een afkorting van "Fast Forward MPEG", is een krachtige tool dat wordt gebruikt voor het opnemen, converteren, bewerken en streamen van audio- en videobestanden.

De tool vereist wel enige technische kennis. Hoewel er een paar pakketten bestaan die een grafische gebruikersinterface (GUI) rond FFmpeg bieden, is het in de eerste plaats een "command line"-tool. FFmpeg is beschikbaar op verschillende platformen zoals Windows, Linux of macOS. 

FFmpeg ondersteunt veel verschillende multimedia-formaten en codecs, waardoor het mogelijk is om een breed scala aan bewerkingen uit te voeren op audio- en videobestanden. Het kan worden gebruikt voor het converteren van bestanden van het ene formaat naar het andere, het bijsnijden van video's, het samenvoegen van meerdere videobestanden, het roteren van video's, het aanpassen van de afspeelsnelheid, het toevoegen van ondertitels, het veranderen van de audio-codec en nog veel meer.

Hieronder hebben we de 10 meest voorkomende commando's voor het bewerken van video's met FFmpeg gezet.


Het converteren van videoformaten:

ffmpeg -i inputvideo.avi outputvideo.mp4


Het aanpassen van de videokwaliteit:

ffmpeg -i inputvideo.mp4 -crf 18 outputvideo.mp4

(dit voorbeeld stelt de "constant rate factor" in op 18, wat een hogere kwaliteit oplevert dan de standaardwaarde van 23)


Het bijsnijden van video's:

ffmpeg -i inputvideo.mp4 -filter:v "crop=720:480:0:0" outputvideo.mp4

(dit voorbeeld snijdt de video bij tot 720x480 pixels)


Het samenvoegen van meerdere video's:

ffmpeg -i "concat:inputvideo1.mp4|inputvideo2.mp4" -c copy outputvideo.mp4


Het roteren van video's:

ffmpeg -i inputvideo.mp4 -filter:v "transpose=1" outputvideo.mp4

(dit voorbeeld roteert de video 90 graden naar links)


Het veranderen van de afspeelsnelheid:

ffmpeg -i inputvideo.mp4 -filter:v "setpts=0.5*PTS" outputvideo.mp4

(dit voorbeeld versnelt de video met een factor 2)


Het toevoegen van ondertitels:

ffmpeg -i inputvideo.mp4 -vf subtitles=ondertitels.srt outputvideo.mp4


Het veranderen van de audio codec:

ffmpeg -i inputvideo.mp4 -c:v copy -c:a aac outputvideo.mp4


Het splitsen van video's:

ffmpeg -i inputvideo.mp4 -t 00:05:00 -c copy outputvideo1.mp4 -ss 00:05:00 -c copy outputvideo2.mp4

(dit voorbeeld splitst de video in twee delen, de eerste 5 minuten en de rest)


Het aanpassen van de videoresolutie:

ffmpeg -i inputvideo.mp4 -vf scale=1280:720 outputvideo.mp4

(dit voorbeeld verandert de resolutie van de video naar 1280x720 pixels)